Disclaimer

 

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Whado streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Whado niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Whado aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Whado en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

Whado garandeert niet dat e-mails die aan Whado worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.
Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.
Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Whado te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Whado heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.
Whado aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Whado zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Whado daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Google

Deze website maakt gebruik van Google diensten. De privacy verklaring van Google https://policies.google.com/privacy, en algemene voorwaarden, https://policies.google.com/terms, zijn van toepassing.

Google translate

Deze website kan vertalingen bevatten die worden aangeboden door Google. Google wijst alle garanties af met betrekking tot de vertalingen, expliciet of impliciet, met inbegrip van enige garanties van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en enige impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschikt voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

De website van Whado.com bevat delen die vertaald zijn voor uw gemak middels de vertalingssoftware aangeboden door Google Translate. Er zijn redelijke inspanningen geleverd om een ​​nauwkeurige vertaling te leveren, maar geen enkele geautomatiseerde vertaling is perfect en ook niet bedoeld om menselijke vertalers te vervangen.

Vertalingen worden geleverd als een dienst aan gebruikers van Whado.com en worden geleverd “zoals ze zijn”. Er wordt geen enkele garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of correctheid van vertalingen.

Sommige inhoud (zoals afbeeldingen, video’s enz.) wordt mogelijk niet nauwkeurig vertaald vanwege beperkingen van de vertaalsoftware. 

hCaptcha

Deze website wordt beschermt door hCaptcha en zijn privacy verklaring, https://www.hcaptcha.com/privacy, en algemene voorwaarden, https://www.hcaptcha.com/terms, zijn van toepassing.